Contoh Saiz Baju Kedai On-Line Maklumat Penting Pengguna

Learn how to AMP'd your blog with valid AMP HTML Blogger theme framework. Visit Blogr-AMP Theme and AMPaction Theme. No 3rd party application. Compatible with published posts. Quick in search & on any devices.

Sambungan kepada kekurangan serta kelemahan pendekataan perniagaan usahawan internet kita di Malaysia, terutamnya kepada uahawan dropship, affiliate marketing mahupun penjualan sesuatu produk. Kali ini, bersama kongsikan perincian produk dan kaedah memberikan maklumat yang relevan bagi produk anda kepada bakal pembeli/pelawat. Secara umumnya, trend pemilik/usahawan internet khusus dalam industri tekstil (butik dan pakaian) lebih menonjolkan imej dan sedikit sahaja maklumat mengenai sesuatu produk. Ini sebenarnya membebankan bakal pembeli/pengguna di kedai on-line anda kerana mereka memerlukan maklumat semaksimum yang boleh . Bukan sekadar imej/gambar yang cantik (dan di photoshop kan), malah segala perincian berkenaan sesuatu produk di kedai on-line/blogshop anda haruslah dipaparkan.  Segala maklumat berkenaan produk itu hendaklah senang dicapai oleh pelawat/pembeli di blogshop anda serta mudah difahami. Oleh itu kami kongsikan beberapa data yang selalu diguna pakai oleh piha
New shopping cart widget for Blogger blogs -- transform your blog & sell products using your blog posts instantly! Visit Add Shopping Cart Widget Page to learn more.

Got It!

Data submitted via comments collected & stored by the respective providers.

Read our Privacy Policy to learn more on data management & protection.

Disqus With Us?..

Load Disqus...