Balanjawan dan Bajet Penjenamaan Perniagaan Anda

Learn how to AMP'd your blog with valid AMP HTML Blogger theme framework. Visit Blogr-AMP Theme and AMPaction Theme. No 3rd party application. Compatible with published posts. Quick in search & on any devices.

Menilai strategi perbelanjaan dan bajet perniagaan on-line dan off-line anda. Inspirasi Gangnam Style.

Seebuah negara memerlukan anggaran belanjawan dan bajet. Perniagaan juga memerlukan bajet tertentu untuk penjenamaan. Jenama perniagaan merupakan satu komponen penting dalam apa medium, termasuklah menggunakan saluran media sosial seperti, Penjenaman erangkumi bisnis perniagaan kecil sehingga ke berskala besar

Bagaimana membelanjakan belanjawan penjenamaan perniagaan anda? Mengunakan khidmat laman media sosial, atas tailain, luar talian? Mengetahui bajet diperlukan untuk proses penjenamaan jenama adalah penting supaya tidak tersasar dari maklamat dan target dan disini kami ingin mengupaskan tips dan langakah mudah dalam memastikan belanjawan menjenakn perniagaan anda sentiasa relevan dan konsep kita tumpukn untuk tujuan ats talian kerana percuma dan mudah terutama kepada perniagaan kecil sederhana.

Kali ini kita akan mengukapas aspek konsep mudah dalam menjenamkan pernigaan anda mengikut strategi yang mudah. Kita tkenakan teras penggunaan saluran media sosial, yang semakin mendapat perhatian masa kini. Berikut adalah 6 tips mudah bagaimana menjenamakan perniagaan dimana menggunakan media sosial seperti Facebook, Pinterest, Blog dan sebagainya.

Ketahui bakal Pembeli Anda

Penjenamaan perniagaan anda harus bermula dari kajian bakal klien/kustemer anda. Anda semestinya mengetahui latarbelakang kustemer anda supaya anda dapat mengolahkan strategi keperluan tambahan bagi klien anda tersebut. Sebagi contoh, ika target kustemer anda adalah berkenaan kenderaan pastikan jenama terjurus kearah utomotif dari anda mengolah ke rekaan yang bertentangan sepertin gambaran dibawh.

Beginners tips to study your cutomer before brand your small business

Konsep Sederhana dan Mudah.

Ada berbagai cara untuk memperkenalkan jenama anda. Logo, jingles, tag line,  adalah antara banyak cara dalam memperoleh perhatian dari kustemer anda.  Namun begitu, jika menggunakan kesemuanya dalam satu masa pasti membosankan klien anda. Maka berikan perhatian dalam menstrategikan teknik jenama anda dan sentiasa konsisten.

Small business guide in branding as simple as possible

Kekalkan Konsistensi

Anda harus konsistenkan penjenamaan diantara perniagaan dengan kempen-kempen marketing yang bakal anda perkenalkan. Elemen-elemen penting seperti jenama, seharusnya dapat dilihat di di signboard, kad nama, peralatan dan barangan stationary, website, blog dan apa juga berkait dengan jenama anda tadi.

Being consistent in design and colors for effetive small business branding

Mudah Dilihat

Sentiasa memikirkan bagaimana jenama anda dapat dilihat (visibility) terutama di laman enjin penarian serta laman sosial untuk meudahkan klien anda. Anda juga boleh memberikan sedikit gambaran bagi memperlihatkan perkhidmatan anda bakal berikan. Jadikan warna, rekaan dan stail jenama anda diadapstasikan sepanjang penjenamaan tersebut. Cara begini perniagaan anda mudah dikongsikan di laman sosial seperti dikongsikan gambar dan visual tarian oleh PSY yang kini melebihi 100,000 likes di Youtube.

Always be visible for small business branding tips

Sentiasa Bersosial

Apabila memulakan penjenamaan, hendaklah sentiasa mengunakan media sosial. Adakah slogaan baru anda boleh ditweet? Bolehkah anda secara effectif menyampaikan mesej melalui Faceboook? Jika kurangnya pendedahan di dunia media sosial, makan jenama anda itu akan kurang mendapat tempat. PSY juga melagkaui network beliau sehingga berjya menjadi fenomena dinegara barat. maa jenama tarian beliau berhasil kerana perkongian di dunia media sosial.

Always stay in front of your samll business competitors

Sentiasa berada dihadapan

Salau melontarkan suara. memberikan pendapt dan sentiasa kreatif dalam memastikan jenama anda dmudah diingati. Adalah sealau diingatkan, anda akn membawa jenama perniagaan anda kemana sahaja. Cuba elakkan memeberikan konsep yang boleh menjatuhkan sendiri jenama perniagaan anda. Secara mudahnya, jika anda tidak selsa berdiri disebalah jenama pernaigaan anda tersebut, maka kustemer nda tidaka akan mudah percaya.
Speak out and reach your brand audience

Terdapat banyak lagi faktor dalam memberikan keberkesanaan jenama perniagaan anda di dunia maya. Penjenamaan sebegini bukanlah terhadapa perniagaan sahaja, malah memperkenalakan esuatu benda baru seprti tarian Gangnam Style juga berjaya dikomersilkan. Namun disini hanya menekankan elemen utama yang seharusnya anda kuasai dahulu ebelum menjalankan proses penjenaman seterusnya. Sekurangnya ia dapat memberikan inspirasi kepada anda dalam memulakan perniagaan anda dan menggunakan sehga;a sumber dengan sepenuhnya. – irsah indesign
New shopping cart widget for Blogger blogs -- transform your blog & sell products using your blog posts instantly! Visit Add Shopping Cart Widget Page to learn more.

Interesting Related to this Topic at Irsah inDesigns Blog

Got It!

Data submitted via comments collected & stored by the respective providers.

Read our Privacy Policy to learn more on data management & protection.

DISQUS With Us!